PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE K PŘIPRAVOVANÉMU PROJEKTU KRAJSKÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ DATOVÉ SÍTĚ

PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE K PŘIPRAVOVANÉMU PROJEKTU KRAJSKÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ DATOVÉ SÍTĚ

Příspěvková organizace Moravskoslezské datové centrum se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava, zahájila na základě §33 zákona 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek předběžné tržní konzultace k připravovanému projektu krajské vysokorychlostní datové sítě. Cílem této předběžné tržní konzultace bylo získání aktuálních technických a technologických informací o možnostech pořízení a provozu krajské optické sítě. Takto získané odborné informace budou sloužit pro zpracování technické části zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž.

Předběžná tržní konzultace proběhla formou individuální konzultace v termínu – čtvrtek 24. ledna 2019.

Výzva k podání přihlášek byla vystavena na webových stránkách od 10. ledna 2019