MSDC vyhlašuje veřejnou zakázku na analýzu proveditelnosti projektu Digitální technická mapa MSK

MSDC vyhlašuje veřejnou zakázku na analýzu proveditelnosti projektu Digitální technická mapa MSK

Analýza proveditelnosti projektu Digitální technická mapa MSK

Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na služby

Moravskoslezské datové centrum vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení analýzy a z ní vyplývajících doporučení v oblasti správy a editace DTM MSK prostřednictvím příspěvkové organizace Moravskoslezské datové centrum a s využitím informačního systému DTM MSK, který Moravskoslezský kraj pro účel správy DTM MSK pořídí.

Podrobná specifikace je uvedena ve smlouvě o dílo.
Podrobné požadavky a informace k této veřejné zakázce malého rozsahu jsou k dispozici na:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/moravskoslezske-datove-centrum-prispevkova-organizace, tj. Výzva k podání nabídky a Smlouva o dílo vč. příloh.