IoT neboli Internet věcí

Internet věcí je síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje propojení a výměnu dat mezi sebou. Jedná se o identifikaci věcí a jejich sledování po internetu.

IoT lze využít především pro propojení a zabezpečení systémů, jejich vzájemnou komunikaci, spolupráci a analytickou činnost. Pokud tato data sjednotíme do komplexní platformy, získáme možnost je navzájem kombinovat, sdílet a využívat pro zvýšení bezpečnosti a zefektivnění provozu města.

IoT a MSDC

V minulosti provádělo MSDC testovací provoz IOT sítě LoRaWAN za pomocí celé škály různých zařízení. Tato zařízení byla využívána interně a také nabízena dalším příspěvkovým organizacím. Na základě vyhodnocení zájmu organizací byl tento projekt v roce 2023 pozastaven.