Internet věcí (IoT)

IoT neboli Internet věcí

Internet věcí je síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje propojení a výměnu dat mezi sebou. Jedná se o identifikaci věcí a jejich sledování po internetu.

IoT lze využít především pro propojení a zabezpečení systémů, jejich vzájemnou komunikaci, spolupráci a analytickou činnost. Pokud tato data sjednotíme do komplexní platformy, získáme možnost je navzájem kombinovat, sdílet a využívat pro zvýšení bezpečnosti a zefektivnění provozu města.

Hlavní využití IoT v chytrých městech:
  • řízení statické a dynamické dopravy
  • sledování kvality ovzduší a úrovně hluku
  • detekce poruch městských sítí (voda, plyn, elektřina)
  • detekce požárních rizik
  • optimalizace spotřeby energie (cílené řízení městského osvětlení nebo odpadového hospodářství)

V současné době v MSK kraji fungují senzory pro měření meteorologických podmínek a podmínek in-dooru (snímače pohybu, či průtoku vody, apod.).

Data z testovaných čidel jsou k dispozici zde