IoT neboli Internet věcí

Internet věcí je síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje propojení a výměnu dat mezi sebou. Jedná se o identifikaci věcí a jejich sledování po internetu.

IoT lze využít především pro propojení a zabezpečení systémů, jejich vzájemnou komunikaci, spolupráci a analytickou činnost. Pokud tato data sjednotíme do komplexní platformy, získáme možnost je navzájem kombinovat, sdílet a využívat pro zvýšení bezpečnosti a zefektivnění provozu města.

IoT a MSDC

Od roku 2022 zastává MSDC již pouze poradenskou a konzultační činnost pro Moravskoslezský kraj a jím založené a zřízené subjekty.
Projekt testování zařízení byl ukončen v lednu 2022 a v současné době pracujeme na jeho vyhodnocení.