Kontakt foto

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace

Na Jízdárně 2824/2
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 068 39 517
Organizace je zapsána v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 5292

E-mail: info@msdc.cz
Elektronická adresa podatelny: msdc@po-msk.cz
Identifikátor datové schránky:
fa68aac
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 595400002/5500
Ochrana osobních údajů

Elektronická adresa info@msdc.cz není elektronickou adresou podatelny, z tohoto důvodu nebudou žádné datové zprávy ani e-maily zaslané na tuto elektronickou adresu považovány za úředně podané. 

Pro vstup využívejte hlavní vchod Krajského úřadu.

Při příjezdu autem je možné parkování přímo před budovou MSK KÚ. V takovém případě doporučujeme využít rezervační systém na této stránce.

V blízkosti budovy se nachází zastávka MHD „Krajský úřad“

Vedení a správa organizace

2023-01-11-38919

Ing. RNDr. Alois Slovák
Ředitel organizace
Tel: +420 731 677 572
E-mail: alois.slovak@msdc.cz

2023-01-11-38854

Mgr. Zuzana Konečná
Specialista správy společnosti
Tel: +420 775 214 783
E-mail: zuzana.konecna@msdc.cz

2023-01-11-38914

Ing. Milan Kolder
Projektový manažer (Administrativa veřejných zakázek, monitoring dotačních titulů)
Tel: +420 603 112 506
E-mail: milan.kolder@msdc.cz

2023-01-11-38877

Lenka Vaňková
Asistentka správy společnosti
Tel: +420 603 112 427
E-mail: lenka.vankova@msdc.cz

Kybernetická bezpečnost

2023-01-11-38927

Ing. Miroslav Hanus
Manažer kybernetické bezpečnosti
Tel: +420 604 175 361
E-mail: miroslav.hanus@msdc.cz

2023-01-11-38936

Jiří Doležel
Auditor kybernetické bezpečnosti
Tel: +420 603 107 301
E-mail: jiri.dolezel@msdc.cz

2023-01-11-38945

Ing. Radek Březina
Projektový manažer (Kybernetická bezp.)
Tel: +420 732 446 974
E-mail: radek.brezina@msdc.cz

2023-01-11-38951

Bc. Hynek Kubík
Asistent kybernetické bezpečnosti
Tel: +420 737 602 332
E-mail: hynek.kubik@msdc.cz

Ing. Vladimír Brenkuš
Architekt kybernetické bezpečnosti
Tel: +420 602 226 229
E-mail: vladimir.brenkus@msdc.cz

Prostorová data

Ing. Jaromír Tomala
Projektový manažer (DTM, GIS)
Tel: +420 603 112 448
E-mail: jaromir.tomala@msdc.cz

2023-01-11-38909

Ing. Michaela Křížková
Projektový manažer – junior (DTM, GIS)
Tel: +420 603 410 274
E-mail: michaela.krizkova@msdc.cz

2023-01-11-38958

Mgr. Jakub Vrkoč
Manažer správy editací DTM
Tel: +420 739 696 742
E-mail: jakub.vrkoc@msdc.cz

2023-01-11-38858

Mgr. Lucie Jeglíková
Operátor ZPS (DTM)
Tel: +420 730 115 789
E-mail: lucie.jeglikova@msdc.cz

Mgr. Eva Knopová
Operátor ZPS (DTM)
Tel: +420 739 715 128
E-mail: eva.knopova@msdc.cz

ICT Infrastruktura

2023-01-11-38973

Ing. Alan Najzar
Projektový manažer (VDS, MSKfreeWiFi)
Tel: +420 603 112 455
E-mail: alan.najzar@msdc.cz

David Lanc
Správce IT organizace, IoT konzultace
Tel: +420 603 112 391
E-mail: david.lanc@msdc.cz

2023-01-11-38969

Ing. Pavel Holub
Správce VDS
Tel: +420 732 469 254
E-mail: pavel.holub@msdc.cz

2023-01-11-38960

Ing. Marek Kopec
Správce VDS
Tel: +420 604 631 612
E-mail: marek.kopec@msdc.cz

Bc. Robin Zezulka
Správce Hcloud a VDS
Tel: +420 739 715 177
E-mail: robin.zezulka@msdc.cz