MEDICA WATCH je bezdrátový teploměr a aplikace vyhodnocující stavy teplot v lednicích s léčivy a léčivými přípravky. Teploměr s externími sondami zjednodušuje rutinní monitoring teploty. Najde uplatnění zejména při sledování teploty v místnostech a lednicích, kde se skladují léčiva a léčivé přípravky, popř. pro sledování míst, kde jsou umístěné různé vzorky (např. vzorky tkání), které podléhají kontrolám ze strany SÚKL. Snímané hodnoty z jednotlivých sond je možné prostřednictvím uživatelské aplikace přehledně graficky zobrazit, uložit a dále zpracovávat. Aplikace současně poskytuje i množství dalších užitečných služeb, např. upozornění (alarm) při překročení maximální zvolené teploty nebo vytvoření auditní zprávy o teplotním chování.