Prohlášení přístupnosti


PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
Moravskoslezské datové centrum příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.msdc.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb.z důvodu
prvků nesouladu uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:
Výjimku tvoří PDF dokumenty a popisy obrázků, u kterých nelze vyloučit, že některé z nich nesplňují podmínky pro strojové čtení.


Co dělat, pokud nemáte přístup k částem tohoto webu

Pokud potřebujete obsah v alternativním formátu, kontaktujte tým, který se o tento webový obsah stará. Pokud jej na dané stránce nenaleznete, kontaktujte webmastera (e-mail: david.lanc@msdc.cz), který vám tvůrce obsahu sdělí.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud narazíte na jakýkoli problém ohledně přístupnosti těchto webových stránek, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: david.lanc@msdc.cz.


Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
e-mail: posta@msk.cz
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 2.5.2022