Datová síť

Tvoříme páteřní datovou infrastrukturu propojující kraj a jeho příspěvkové a obchodní organizace

Našim cílem je:
  • Připojení krajských organizací do krajského datového centra a cloudových služeb
  • Efektivnější a transparentnější poskytování služeb pro veřejnost
  • Zajištění bezpečnosti předávaných dat

Bezdrátová síť

Budujeme veřejně přístupnou síť WiFi ve veřejných budovách a dopravních prostředcích regionální hromadné dopravy.

Připravujeme:

Připravujeme rozvoj chytrého regionu zahrnuje také strategický cíl vybudování bezplatné veřejné Wi-Fi sítě (MSKfreeWIFI) ve veřejných dopravních prostředcích.

Internet věcí IoT

Moravskoslezský kraj nabízí zdarma kapacity největší datové sítě LoRa pro pilotní testování inovativních projektů přímo v terénu

Nabízíme:
  • Prostor na síti
  • Přístup k výstupním datovým setům
  • doporučení k projektům ve spolupráci s České Radiokomunikace a.s.