Vzdělávání zaměstnanců MSDC, tým VDS

Naši kolegové z MSDC v rámci sebezdokonalování na sobě neustále pracují. Pravidelně prohlubují své vědomosti, zkušenosti a zdokonalují se.  

Například v rámci samostudia a možnosti školení OKAP (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II) ve spolupráci s VŠB si prohloubil znalosti pro práci se zařízeními společnosti Cisco a následnou úspěšnou certifikaci CCNA. Tuto certifikační zkoušku složil náš kolega během konference Cisco Live 2023 v Amsterdamu.

Velmi zajímavá přednáška How to be a Network Enginner in the programmable age – byla věnována právě na pracovního zaměření našeho kolegy tzv. síťařům s certifikací CCNA, kteří jsou zvyklí ovládat Cisco zařízení přes příkazový řádek.

Stručné doporučení: pokud chcete být užiteční – dokázat řešit všechny požadavky včas a úspěšně, musíte se naučit ovládání zautomatizovat. Toho dosáhnete tím, že budete zvládat i programování v rámci tzv. NetDevOps:  

Dále se zdokonalují certifikacemi od Fortinetu NSE 1-4, které zahrnují inovativní mechanismy a technologie, které nabízejí firewally nové generace (NGFW). Jedná se o poměrně nový způsob kybernetické ochrany, který je schopen v reálném čase reagovat na nejnovější typy hrozeb, útoků a disponuje efektivními mechanismy zabezpečení a prevence oproti běžným firewallům. Tento způsob kybernetického zabezpečení bychom chtěli v naší VDS uplatnit pro kybernetickou ochranu škol a příspěvkových organizací, pro které je tento typ zabezpečení jak finančně, tak i technologicky náročný a vyžaduje odborné technické znalosti pro správu.