O nás

Moravskoslezské datové centrum je příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem, která si klade mimo jiné za cíl vybudovat vysokorychlostní datovou síť. Ta je základem pro rozvoj elektronických služeb krajské korporace. V dalších letech bude centrum monitorovat a inteligentně řídit dopravní toky nebo sítě internetu věcí až na bázi umělé inteligence. Zároveň organizace slouží jako poradenské a konzultační místo v oblasti ICT technologií pro ostatní krajské příspěvkové organizace. Dalšími úkoly organizace jsou strategické řízení a koordinace aktivní kybernetické bezpečnosti krajské korporace s prioritou nemocnic a zajištění provozu Digitální technické mapy MSK.

Povinně zveřejňované informace

Dle § 28a) zákona č.250/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) vyplývá příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat dokumenty:
– návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (na další dva roky následující po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu),
– schválený rozpočet a schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatelem.

Výše uvedené dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách Moravskoslezského kraje (záložka Veřejná správa).

Odkaz na MONITOR, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím