O nás

Moravskoslezské datové centrum je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Moravskoslezské datové centrum ( MSDC ) bylo zřízeno k 1. dubnu 2018.

Hlavním cílem nově vzniklého centra je vybudovat velkokapacitní datovou síť, která se stane základem pro rozvoj elektronických služeb krajské korporace, a krajskou veřejnou bezdrátovou síť Wi-Fi. Tato síť bude volně dostupná ve všech krajských veřejných budovách a ve veřejných dopravních prostředcích. V dalších letech bude centrum monitorovat a inteligentně řídit dopravní toky nebo sítě internetu věcí až na bázi umělé inteligence. Zároveň bude sloužit jako poradenské a konzultační místo v oblasti ICT technologií pro ostatní krajské příspěvkové organizace.

Dle § 28a) zákona č.250/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) vyplývá příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat dokumenty:
– návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (na další dva roky následující po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu),
– schválený rozpočet a schválený střednědobý výhled rozpočtu zřizovatelem.

Výše uvedené dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách Moravskoslezského kraje (záložka Veřejná správa).