Certifikace ISO 27001

Jedním z projektů Moravskoslezského datového centra je komplexní zajištění aktivní kybernetické bezpečnosti pro Moravskoslezský kraj a jím založené a zřízené subjekty. V souvislosti s tímto projektem si Moravskoslezské datové centrum dalo za strategický cíl získat certifikaci dle ISO/IEC 27001 a plnit požadavky zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.

Tento strategický cíl byl naplněn dne 22. 12. 2021, kdy jsme se stali držiteli certifikátu ISO/IEC 27001:2013 pro oblast „Systém řízení bezpečnosti informací při zajišťování přípravy a realizace projektů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, informačních a komunikačních technologií“. Získání certifikátu je pouhý začátek k efektivnímu řízení bezpečnosti informací a neustálému zlepšování.

V rámci rozšiřování poskytovaných služeb, jsme jako organizace společně s úspěšným prvním dozorovým auditem rozšířili certifikovanou oblast na “ Systém řízení bezpečnosti informací při zajišťování přípravy, realizace projektů a poskytování služeb v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, informačních a komunikačních technologií.

Certifikace ČSN EN ISO 50001

Hospodárné využívání energií patří dlouhodobě ke strategickým cílům Moravskoslezského kraje. Již v roce 2014 byl na krajském úřadu a v příspěvkových organizacích zaveden systém energetického managementu hospodaření s energií. V průběhu roku 2021 byl celý systém zaktualizován podle platných norem.
Koncem listopadu 2021 Moravskoslezský kraj prokázal efektivní implementaci systému, shodu s požadavky normy ČSN EN ISO 50001 a získal pro své energetické hospodářství Certifikát ČSN EN ISO 50001:2019 s platností na 3 roky.