Bezdrátová síť

Původním záměrem projektu bylo pokrytí budov ve vlastnictví Moravskoslezského kraje sítí bezdrátovým připojením MSKfreeWiFi.

V roce byla 2020 realizována instalace celkem 73 přístupových bodů do autobusů veřejné dopravy v oblastech Českotěšínska a Jablunkovska.

Na základě provedeného průzkumu na vzorku 60 příspěvkových organizací se s ohledem na složitost a nejednotnost technických podmínek a s ohledem na finanční náročnost projektu, změnu chování uživatelů (přesun od bezplatné Wi-Fi k mobilním datovým tarifům), se od původního zadání projektu ustoupilo.

Navazující projekt Standard konektivity rozšiřuje původní záměr o komplexní pohled na kvalitu a bezpečnost vnitřní i vnější konektivity organizací.