Kybernetická bezpečnost

Cílem projektu je komplexní zajištění aktivní kybernetické bezpečnosti pro Moravskoslezský kraj a jím založené a zřízené subjekty jako výstupu poskytovaných služeb SOC s pomocí provozovaných nástrojů pro vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí, provozních událostí ve výpočetních systémech a v komunikačních sítích u dotčených subjektů a udržováni kybernetické bezpečnosti minimálně na takovém stupni, který umožní snížit identifikovaná rizika na akceptovatelnou úroveň.