Kybernetická bezpečnost

Moravskoslezské datové centrum (MSDC) poskytuje služby kybernetické bezpečnosti pro Moravskoslezský kraj (MSK) a jím založené a zřízené subjekty. Primárně se s těmito službami zaměřuje na 7 krajských nemocnic, ale konzultační podporu v této oblasti poskytuje napříč celým spektrem příspěvkových organizací MSK. MSDC také připravuje nebo se podílí na přípravě dalších projektů, které již zvyšují nebo v budoucnu budou zvyšovat kybernetickou bezpečnost. Spolupracuje s odbornými organizacemi jako je například Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) ať už v oblasti vzdělávání nebo na dílčích projektech v oblasti kyberbezpečnosti. Pomáhá také příspěvkovým organizacím MSK při zajištění zálohování důležitých dat pro svou činnost. V oblasti školství zvyšuje bezpečností povědomí formou odborných přednášek pro ředitelé středních škol nebo například spolupracuje s Moravskoslezskou technologickou akademií, kde svým odborným poradenstvím pomáhá vytvářet základní povědomí na vybraných středních školách pro odborné garanty, kteří budou následně vytvářet odborné výukové materiály pro studenty.

Hlavní zaměření z pohledu zajištění kyberbezpečnosti má Moravskoslezské datové centrum na krajské nemocnice. Pod zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. spadá zatím pouze Slezská nemocnice v Opavě, ale MSDC přistupuje ke všem nemocnicím jako by pod výše zmiňovaný zákon spadaly všechny.

  1. Služby SOC a implementace ISMS – MSDC realizuje a koordinuje veřejnou zakázku na poskytování služeb SOC (Security Operational Center = bezpečnostní dohledové centrum) a implementaci ISMS (Information Security Management System = systém řízení bezpečnosti informací) do všech krajských nemocnic. Touto realizací je zajištění bezpečnostního dohledu nad krajskými nemocnicemi externím poskytovatelem služeb v režimu 24×7 a postupná implementace souboru organizačních a technických opatření do prostředí nemocnic, které zvýší jak kybernetickou, ale také všeobecnou bezpečnost informací uchovávaných v nemocnicích.
  2. Poskytování bezpečnostních rolí – MSDC poskytuje všem krajským nemocnicím zákonem vyžadované bezpečnostní role (manažer, architekt a auditor kybernetické bezpečnosti)
  3. Výbory řízení kybernetické bezpečnosti – byl založen Korporátní výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti a ve všech nemocnicích byly také založeny lokální výbory, pomocí nichž se řídí a koordinuje kybernetická bezpečnost jak na krajské úrovni, tak na lokálních úrovní jednotlivých nemocnic
  4. Vzdělávání ICT pracovníků nemocnic – svými odbornými semináři a workshopy zajišťuje MSDC průběžné vzdělávání klíčových ICT pracovníků nemocnic, kteří hrají v oblasti kybernetické bezpečnosti klíčovou roli.