Datová síť

Tvoříme páteřní datovou infrastrukturu propojující kraj a jeho příspěvkové a obchodní organizace

Naším cílem je vybudování vysokorychlostní datové sítě, která zajistí rychlé a bezpečné síťové propojení všech 220 krajských příspěvkových organizací s 500 připojitelnými objekty. Přínosem pro občany bude zkvalitnění služeb a života v regionu.

Strategickým cílem Moravskoslezského datového centra je vybudování páteřní datové infrastruktury (Vysokorychlostní datová síť, VDS), která propojí kraj a všechny jeho příspěvkové organizace s vysokým nárokem na budoucí kapacitu pro přenos dat. Zároveň je to nezbytný předpoklad pro poskytování inovativních řešení on-line služeb a produktů. Toto jednotné systémové řešení umožní rychlou výměnu informací mezi jednotlivými subjekty v kraji (obce, obce s rozšířenou působností, složky integrovaného záchranného systému, KÚ MSK, zdravotnická zařízení, sociální zařízení, školy atd.).

Hlavní přínos pro zdravotnictví

Rozvoj zdravotní informatiky je dnes nejen obecným trendem, ale především nutností. Strategické záměry odboru zdravotnictví jsou v současnosti, vzhledem ke stávajícím komunikačním sítím, na hranici realizovatelnosti. Vybudování vysokorychlostní datové sítě je podmínkou pro zajištění všech cílů.

 • elektronizace zdravotnictví a procesů ve zdravotnictví
 • centralizace správy bezpečnostních incidentů
 • centralizace identit uživatelů, centralizace správy FireWallu
 • kvalitní a bezpečný přenos zdravotnické dokumentace
 • zkvalitnění služeb během pobytu v zařízení
 • rozvoj vyšetření lékařem na dálku pro sociální zařízení
 • usnadnění všech úkonů spojených se zdravotnickými zařízeními

Přínos pro občany

 • zvýšení kapacity, rychlosti, dostupnosti a kvality ICT infrastruktury
 • kvalitní infrastruktura s vysokým nárokem na kapacitu pro přenos dat, grafiky, zvuku a videí
 • vyšší efektivita veřejných i soukromých služeb
 • digitalizace a automatizace veřejné správy
 • snížení byrokratické zátěže
V tuto chvíli připravujeme projektovou dokumentaci a pracujeme na výběru optimálního řešení projektu.

Spuštení 1. etapy projektu, jež propojí vysokorychlostní datovou sítí nemocnice zřizované Moravskoslezským krajem, je plánováno na rok 2020.