Realizace projektu „Postupné budování Vysokorychlostní datové sítě Moravskoslezského kraje“

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace realizuje Vysokorychlostní datovou síť (dále „VDS“) jako jeden z hlavních strategických projektů. V souladu se strategickým cílem 2.1 definovaným ve strategii „Chytřejší kraj“ a schválenou Informační koncepcí MSK, (strategický záměr 5.2.1 Vybudovat a rozvíjet optickou vysokorychlostní datovou síť). Základním zadáním pro projekt je sjednotit komunikaci, zvýšit bezpečnost, rychlost a poskytnout prostředí pro další rozvoj sdílených ICT služeb.
Projekt VDS se zabývá postupným vybudováním páteřní optické sítě s propojením sedmi krajských nemocnic s krajským úřadem, dále se zabývá využitím investičních příležitostí pro připojení dalších krajských organizací (primárně v lokalitách uzlových bodů VDS. Projekt představuje jednotné koncepční řešení uvedených organizací na další modernizaci a pořízení ICT systémů zajišťujících ochranu, zabezpečení síťového provozu. Realizací bude zajištěno zvýšení rychlosti datového přenosu zejména za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti a eliminace nekompatibility systémů v rámci korporátního řízení a dále sjednocení komunikace mezi těmito organizacemi.

Projekt je rozdělen do tří etap, páteřní síť je tvořena optickými trasami a aktivními prvky. VDS je budována tak, aby byla škálovatelná, zajistila dostatečnou propustnost, kapacitu a redundanci. Každý uzel páteřní sítě bude připojen ke dvěma jiným uzlům sítě (kruhová topologie) tak, aby byla zachována redundance a odolnost sítě proti výpadku uzlu nebo jedné trasy do tohoto uzlu vedoucí.

Pilotní projekt (2021 - dosud)

V rámci pilotního ověřování jsou postupně připojovány jednotlivé zájmové body Moravskoslezského kraje.
V současné době jsou připojeny tyto lokality a je zajištěno redundantní připojení do internetu

V rámci pilotního ověřování jsou postupně připojovány jednotlivé zájmové body Moravskoslezského kraje. V současné době jsou připojeny tyto lokality a je zajištěno redundantní připojení do internetu:
• Třinec: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace,
• Karviná: Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace
• Frýdek-Místek: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace,
• Havířov: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, 
• Opava: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace,
• Ostrava NEJ.CZ: Hostingové centrum NEJ.CZ, Ostrava,
• Ostrava VŠB: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
• Ostrava MSK: Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
• Ostrava SUŠ Střední Umělecká Škola v Ostravě
• Ostrava SŠ Střední škola prof. Zdeňka Matějčka,

První etapa (2022 - dosud)

V rámci realizace první etapy došlo na podzim roku 2022 k vyhlášení veřejné zakázky na pronájem optických vláken na trasách:
• Ostrava – Bílovec
• Ostrava – Karviná-Ráj
• Ostrava – Frýdek-Místek
• Ostrava – Bruntál
• Ostrava – Havířov
• Ostrava – Opava

Dále se současně řeší připojování zájmových bodů v rámci měst Bruntálu a Havířova.

Dokumentace: