Vysokorychlostní datová síť

Tvoříme páteřní datovou infrastrukturu propojující kraj a jeho příspěvkové a obchodní organizace

Cílem projektu je sjednotit komunikaci, zvýšit bezpečnost, rychlost a poskytnout prostředí pro další rozvoj sdílených ICT služeb.

Vybudování vysokorychlostní datové sítě je také nezbytné pro zajištění kybernetické bezpečnosti organizací krajské korporace, především pak nemocnic.

MSDC realizuje projekt postupného budování optické sítě kdy využívá jednak služeb různých dodavatelů síťové infrastruktury a zároveň paralelně buduje vlastní optická propojení mezi uzlovými body (organizacemi).

V průběhu 10/2021 byla vyhlášena VZMR na pořízení aktivních prvků, které jsou předpokladem pro budoucí provoz VDS.