Činnosti

Činnosti pro Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace

 • jednání jménem zřizovatele v rámci řízení s orgány státní správy, samosprávy, správci inženýrských sítí, správci komunikací, účastníky řízení a dalšími subjekty ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů s cílem zajištění příslušných povolení na umístění a realizaci staveb optických rozvodů, bezdrátových pojítek a dalších nezbytných částí krajské datové sítě.
 • výkon procesních práv a povinností účastníka správních řízení a vydávání stanovisek za vlastníka nemovitostí včetně uplatnění námitek ve věcech, kdy je dotčen nemovitý majetek ve vlastnictví kraje, předaný příspěvkové organizaci k hospodaření
 • plánování rozvoje a investic krajské datové sítě
 • zajištění provozu, správy a údržby pasivních i aktivních částí sítě a telekomunikačních služeb
 • zajištění dostupnosti služeb dle dohodnutých SLA (Service-level agreement)
 • zpracování, příprava a realizace všech částí projektů vysokorychlostních datových sítí
 • zpracování, příprava a realizace projektů veřejných bezdrátových sítí
 • sledování aktuálních možností využití dotačních titulů a jednání s poskytovateli dotace
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT)
 • činnost projektového řízení ICT projektů Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací
 • příprava a realizace projektů směřujících k úsporám a optimalizaci při zajištění dopravní obslužnosti regionu
 • příprava koncepce správy datové infrastruktury