Cílem projektu je zhodnotit stav zabezpečení zdravotnických organizací Moravskoslezského kraje s ohledem na kybernetickou bezpečnost. Na základě zjištění dále navrhnout postupy případných náprav a zlepšení tak, aby byly systémy odolné vůči hrozbám.

Mezi cíle patří:

  • Posouzení rozsahu, způsobů zajištění a nákladů na současné zajišťování kybernetické bezpečnosti
  • Nalezení nechráněných oblastí v jednotlivých organizacích
  • Vytvoření retenčního nákladového modelu, který by odpovídal zajištění aktivní kybernetické bezpečnosti pro jednotlivé zdravotnické organizace MSK
  • Návrh ekonomicky nejvýhodnější cesty (Road map) zjištění aktivní kybernetické bezpečnosti a nalezení možností optimalizace nákladového modelu

Realizace plánována v 1. polovině roku 2021