OPERAČNÍ PROGRAM SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Dne 15. 2. 2023 byla spuštěna výzva č. 10 – Konektivita škol v Moravskoslezském kraji s alokací 100 mil. Kč. Jde o průběžnou výzvu, která řeší projekty vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na základních a středních školách. V rámci výzvy lze pořídit koncová zařízení (počítače, tablety) do výše 30 % celkových způsobilých výdajů. Žádosti budou přijímány do 31. 12. 2023 a příjemci podpory mohou být:

  • kraje
  • obce
  • školské právnické osoby
  • příspěvkové organizace kraje (školská zařízení).

Výše podpory je stanovena na 85 %.

Odkaz: https://opst.cz

Kontaktní údaje řídícího orgánu: spravedliva.transformace@sfzp.cz; dotazy-pst@sfzp.cz

V případě možnosti konzultace prostřednictvím MSDC:

Ing. Milan Kolder – projektový manažer

e-mail: milan.kolder@msdc.cz

tel.: 603 112 506