Změna bankovního účtu

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517
oznamuje, že s účinností od 1. 11. 2023 dochází ke změně bankovního účtu.


Pro veškerý platební styk s naší organizací používejte bankovní účet 01388070172/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.