MSDC je nyní certifikováno dle ISO 27001

Ve dnech 13. a 14. 12. 2021 proběhl ve společnosti Moravskoslezské datové centrum, p. o. certifikační audit systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2013, zprostředkovaný certifikačním orgánem CERT-ACO, s.r.o. s akreditací Českého institutu pro akreditaci, o. p. s. Jako společnost jsme prokázali shodu s normativními požadavky a stali jsme se držiteli certifikátu. Systém managementu bezpečnosti informací používáme pro oblast „Systém řízení bezpečnosti informací při zajišťování přípravy a realizace projektů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, informačních a komunikačních technologií.“