Rozdíl mezi Google Pay & Apple Pay

Víte jaký je rozdíl mezi Google Pay a Apple Pay?

Hlavní rozdíl mezi Google Pay a Apple Pay spočívá v způsobu zpracování platebních informací a ověřování platby.

Apple Pay používá přístup založený na bezpečnosti na zařízení (on-device security approach), kde se vaše platební údaje zpracovávají a ukládají přímo na vašem zařízení. Apple neukládá skutečné údaje o kartě, ale vytváří unikátní identifikátor (token) pro každou kartu, který je následně používán při platbách. Platební ověřování se provádí pomocí Device Account Number (DAN), což je číslo přiřazené konkrétnímu zařízení, nikoli samotné kartě. To znamená, že při každé platbě je použito DAN namísto skutečných platebních údajů.

Na druhou stranu Google Pay při platbě vždy komunikuje s Google servery. Vaše platební informace jsou šifrovány a odesílány na servery Google, které je ověřují u banky a vydavatele karty. Google Pay tedy využívá serverový přístup (server-side approach) při ověřování platby a interakci s bankami.

Hlavní rozdíl Google Pay vůči Apple Pay je ten, že zatímco Apple použije vaše údaje pouze poprvé a poté už se vše řeší lokálně na telefonu a k ověřování plateb se používá jen DAN (Device Accoung Number) odpovídající čistě vašemu telefonu namísto samotné karty, v případě Googlu jde platba vždy přes servery Googlu, který v šifrované podobě ověřuje platnost karty u banky a vydavatele.

Je důležité poznamenat, že obě platby jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečný způsob placení a ochranu platebních údajů. Rozdíl v přístupu odráží různé strategie a priority obou společností ve vztahu k ochraně soukromí a zpracování dat. Obrázek ať si udělá každý sám co je pro něj lepší.