Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví

Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnicí je velmi prestižní akce, které se zúčastnil ředitel MSDC.

Mezi hlavní účastníky setkání patřilo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Zástupci České lékařské komory, České lékárnické komory, Zdravotních pojišťoven, SÚKL, ÚZIS, Asociace sester a dalších institucí, Ředitelé a zástupci nemocnic ČR.

Toto významné setkání poskytlo platformu pro odborné diskuse, sdílení zkušeností a identifikaci klíčových výzev v oblasti zdravotní péče.

Účastníci diskutovali o nejnovějších trendech a inovacích ve zdravotnictví, řešili způsoby, jak zlepšit dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro občany, a osvědčené postupy, které vedou k optimálnímu provozu nemocnic a zdravotnických zařízení.

Mezi důležité témata diskuse patřila úhrada zdravotní péče v roce 2024, léky a současná situace, přesčasy ve zdravotnictví, význam kyberbezpečnosti v nemocnicích, kybernetická bezpečnost v sektoru zdravotnictví, kyber odolnost nemocnic, dále automatizace bezpečnosti a bezpečnost v IT v souvislosti digitálních technologií.

Toto setkání bylo také příležitostí k posílení spolupráce mezi různými aktéry v oblasti zdravotnictví, včetně nemocnic, vládních agentur, farmaceutických společností a IT.

Společným úsilím můžeme dosáhnout pozitivních změn a zlepšit zdravotní péči pro všechny.